سوالات متداول

با افتخار به تمام سوالات شما پاسخ میدهیم.

بله. با اینکه طبق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای هر دو نفر یک کامپیوتر در نظر می گیرد، ولی مجتمع آموزشی امام علی(ع) جهت حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی خود برای هر دانشجو یک دستگاه کامپیوتر اختصاص می دهد.
بله. کامپیوترهای بروز، دیتاپروژکتور، کتاب، جزوه و فایل نرم افزارهای مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دانشجویان خود اختصاص می دهد.
بله. کلیه دانشجویانی که طبق مقررات آموزشی مجتمع آموزشی امام علی(ع)، دوره را به انتها رسانده و در آزمون کتبی و عملی مجتمع نمره قبولی کسب نمایند، مدرک معتبر خواهند گرفت.

سوالات رایج دانشجویان

مسلما موارد بسیاری قبل از تدوین یک دوره توسط موسسه بررسی می شود. ولی آنچه دانشجو بصورت مشهود با آن برخورد می کند، بررسی روند آموزشی در ابتدا و انتهای هر جلسه توسط مجتمع است. بعنوان مثال، نظر دانشجو و استاد ثبت شده و موارد احتمالی برطرف می گردد.
بله. تمام دانشجویان به تناسب دوره مورد نظرشان، توسط مشاوران مجتمع ارزیابی و راهنمایی شده و در صورت تایید در دوره آموزشی ثبت نام میشوند.
در این نوع دوره ها معمولا بهترین انتخاب برای دانشجویان این است که در انتهای هر جلسه، جلسه بعدی خود را با هماهنگی مجتمع تعیین نمایند.
بله. معمولا تخفیفات و امتیازات عمومی در مناسبت ها و فصول گوناگون از طریق وب سایت رسمی مجتمع اطلاع رسانی می شود.

جواب را پیدا نکردید؟