درخواست شروع به کار به عنوان مربی در مجتمع

درخواست خود را ارسال و منتظر تایید مدیریت مجتمع بمانید.

با ارسال درخواست و تایید توسط مدیریت می توانید به یک مدرس در مجتمع آموزشی امام علی (ع) تبدیل شوید.

چگونه یک مدرس شوید!

Please ورود؟ to send your request!
امروزه آموزش و تدریس یکی از شغل های موثر و پر درآمد به حساب می آیند . اگر در رشته ای دارای تجربه هستید و در خود توانایی تدریس آن را می بینید . می توانید با ثبت نام و ارسال رزومه کاری، پس از تایید، به عنوان مدرس در مجتمع شروع به فعالیت نمایید.
شناخت ویژگی­های مطلوب یک مدرس اهمیت زیادی دارد و مقدم بر سایر عوامل است. ویژگی­ های فردی، یک استاد از مواردی است که گاهی توانایی علمی او را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می­ دهد. آموزش، کلید شکوفا کردن توانایی­های انسان است و مهم ­ترین نقش متعلق به اساتید است، چرا که تاثیر گسـترده و قـوی دارند و در آمـوزش بالینی به دلیل حساسیت سلامت جامعه؛ الهام بخشی، حمایت، درگیر کردن فعال و ارتباط مناسب با دانشجو اهمیت فراوان دارد. استاد فضایی را خلق می­کند که دانشجویان در آن رشد می ­کنند و استعدادهای خود را می­ شناسند که این امر فقط با اتکاء به ویژگی­ های مطلوب یک مدرس امکان­پذیر است چون دانشجویان به ­طور مستقیم با اساتید در ارتباط هستند.